Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním. Více informací

Ochrana osobních dat

Děkujeme za používání zařízení U-Smart. Veškeré informace, které s námi prostřednictvím této aplikace sdílíte (např. vytvoření účtu) slouží k poskytování služeb souvisejících se zařízeními U-Smart. Způsoby shromažďování a zásady používání informací jsou vysvětleny níže. Pojmem "osobní údaje" se rozumějí informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce.

Jaké informace se shromažďují a jak je používáme?

Pro používání našich služeb vás žádáme o poskytnutí potřebných osobních údajů, které jsou nezbytné pro poskytnutí těchto služeb.

 1. Informace o účtu
  Osobní údaje shromážděné při vytváření účtu mohou zahrnovat informace jako je vaše e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu. Tyto informace pomáhají aktivovat, spravovat a provozovat službu U-Smart. Vaše přezdívka, profilový obrázek, země a časové pásmo jsou propojeny s vaším účtem.
 2. Informace o zařízeních
  Model vašeho zařízení, operační systém, identifikátor zařízení, IP adresa IP, číslo verze aplikace a další jsou shromažďovány pro funkci notifikací. Všechny informace o chytrých zařízeních jsou shromažďovány pro vzdálené ovládání přes aplikaci.
 3. Obrázky a videa
  Obraz nebo video jsou shromažďovány pro funkci vzdáleného monitorování.
 4. Zpětná vazba
  Informace poslané formulářem zpětné vazby jsou shromažďovány pro zpětnou vazbu a vyřešení problémů nebo selhání zařízení.
 5. Infračervené informace
  Informace o infračerveném dálkovém ovládání jsou shromažďovány pro ovládání infračervených zařízení přes aplikací.
 6. Scény uživatele
  Funkce scény, automatizace a podobné shromažďují informace o nastavení, které jsou nutné pro poskytování těchto automatizací.
 7. Údaje o tělesném tuku
  Chytré váhy shromažďují informace o vašem tělesném tuku a další údaje o těle jako je výška, hmotnost, BMI a objem svalů.

Jak se používají osobní údaje

Osobní údaje jsou používány pro ovládání chytrých zařízení, která používáte.

 • Poskytování našich produktů a služeb, zpracování objednávek, zajištění funkčnosti a bezpečnosti výrobků, ověření totožnosti, zabránění podvodnému nebo nevhodnému použití.
 • Vyvíjení produktů a služeb, statistické informace.
 • Komunikace se zákazníkem, poskytování upozornění na nové nebo aktualizované produkty a služby.
 • Poskytování marketingových materiálů o produktech a službách.
 • Vylepšování produktů a služeb.
 • Údržba služeb, zlepšování produktů.

S kým sdílíme informace?

Informace jsou uchovávány v tajnosti pokud není uvedeno jinak.

Zveřejnění informací poskytovatelům služeb třetích stran

 • Některé osobní údaje jsou sdíleny s třetímy stranami pro správnou funkčnost aplikace, patří mezi ně třetí strany poskytující komunikační služby, sociálních sítě, technologie, cloudové úložiště, doručovací služby, telekomunikační služby, datová centra nebo jiné třetí strany.
 • Osobní údaje jsou sdíleny pouze za účelem poskytnutí nebo vylepšení produktů nebo služeb a nejsou sdíleny pro marketingové účely.

Zveřejnění ostatním

Vaše osobní údaje jsou sdíleny s dalšimý stranami je-li to vyžadováno zákonem, v následujících případech:

 • případy, kdy je zveřejnění požadováno na základě platných zákonů a předpisů;
 • případy, kdy je zveřejnění nezbytné k reakci na mimořádnou událost ohrožující život, zdraví nebo bezpečnost jednotlivce nebo jiné osoby;
 • případy, kdy je zveřejnění nezbytné k předcházení trestné činnosti nebo soudnímu řízení;
 • případy, kdy je účel takového zpřístupnění jednoznačně v zájmu jednotlivce a pokud není možné získat souhlas včas;
 • případy, kdy je zveřejnění nezbytné pro jakékoli vyšetřování nebo řízení;
 • v případech, kdy je zveřejnění požadováno policií nebo soudem na základě předložení písemného souhlasu podepsaného vedoucím nebo ředitelem nebo osobou podobného postavení, která potvrzuje, že osobní údaje jsou nezbytné pro účely vyšetřování nebo soudu;
 • v případech, kdy je zveřejnění nezbytné ve veřejném zájmu.

Jiné informace

Používáme statistické údaje, které vás konkrétně neidentifikují (neosobní údaje), které pomáhají při operacích a zlepšují naše produkty a služby a poskytují pro lepší uživatelskou služby. Zde uvádíme některé neosobní údaje, které můžeme shromažďovat a jak je používáme:

 • Když vytvoříte účet, stáhnete si náš software nebo s námi budete komunikovat jiným způsobem, můžeme shromažďovat vaše jazyková preference, poštovní směrovací číslo, a časové pásmo, ve kterém používáte naše produkty a služby.
 • Když se přihlásíte k účasti v programu Zlepšení uživatelských služeb, můžeme anonymně shromáždit statistiky týkající se používání funkcí našich produktů. Pokud dojde k abnormálnímu vypnutí nebo poruše, můžeme ke zjištění problému shromáždit informace týkající se mobilního zařízení.
 • Když používáte naše služby nebo funkce založené na informacích o poloze, např. vyhledávání místa, funkce počasí, přístup k informacím založeným na mapách apod., můžeme shromažďovat vaše geografické informace.
 • Při používání našich stránek, online služeb, interaktivních aplikací, e-mailových zpráv a inzerce můžeme pro shromažďování a ukládání neosobních údajů používat soubory cookie a další technické prvky (například pixely). To nám umožňuje poskytnout vám lepší zkušenosti a zlepšit naši celkovou kvalitu služeb, např. při ukládání nastavení preferovaných jazyků, posílání e-mailů v čitelném formátu, určení, zda byly e-maily otevřeny nebo ne, atd.
 • Při používání internetového prohlížeče při používání našich produktů a služeb můžeme shromažďovat informace o protokolu, např. adresu IP, typ prohlížeče, jazyk, zdroj odkazů, operační systém, datum a čas a údaje o rychlosti kliknutí. Při prvním použití a aktivaci zařízení se může shromažďovat jedinečný identifikační kód zařízení a přibližné geografické informace.

Smazání informací

Pokud chcete, můžete smazat všechny následující informace prostřednictvím aplikace v nastavení profilu kliknutím na smazat účet.

 1. Informace o účtu
 2. Informace o zařízeních uživatelů
 3. Informace o zařízení
 4. Obrázky a video
 5. Zpětná vazba
 6. Infračervené informace
 7. Scény
 8. Údaje o tělesném tuku

Potvrzení

Potvrzujete, že jste přečetli a porozuměli tyto zásady ochrany osobních údajů. Používáním této aplikace souhlasíte se všemi ustanoveními těchto zásad osobních informací. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami osobních informací nepoužívejte tuto aplikaci a služby.

Doba uchovávání informací

Vaše informace uchováme po dobu nezbytnou k dosažení účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.

Chcete, abychom vám zasílali aktuality?